💚 Vandaag gratis verzending - Betaal later met Klarna

Privacybeleid

Geen garanties

Deze site wordt geleverd "zoals ze is" met alle gebreken, en BeautyByCarmen geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze site of het materiaal op deze site. Niets op deze site mag worden opgevat als advies.

Beperking van de aansprakelijkheid

BeautyByCarmen of een van haar functionarissen, directeuren en werknemers kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid contractueel is BeautyByCarmen, inclusief haar functionarissen, bestuurders en werknemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of bijzondere aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van deze website.

schade

U wijst BeautyByCarmen hierbij voor zover mogelijk af van en tegen alle en/of alle aansprakelijkheid, kosten, claims, rechtsvorderingen, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze voorwaarden.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zal een dergelijke bepaling worden verwijderd onverminderd de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Wijziging voorwaarden

BeautyByCarmen behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment en op elk moment te herzien, en door gebruik te maken van deze site wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig doorneemt.

Missie

BeautyByCarmen kan haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen en uitbesteden aan onderaannemers zonder voorafgaande kennisgeving. U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden echter niet toewijzen, overdragen of uitbesteden.

De hele overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen BeautyByCarmen en u in verband met uw gebruik van deze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en regelingen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Zweden, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van staats- en federale rechtbanken in Zweden om eventuele geschillen op te lossen.

Geen verzendkosten

Met DHL veilig voor de deur.

Onze garantie

Wij bieden een 14 dagen niet goed geld terug garantie

Unsere Garantie

Wir bieten eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie